İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Politikası

İnsan kaynakları yönetimi sistemleri; FGİ hedefleri ile çalışanlarımızın hedeflerini bütünleştirecek şekilde, orta ve uzun vadeli hedefler doğrultusunda oluşturulur ve uygulanır. Katılımcılığın ve yaratıcılığın özendirildiği dinamik, iletişimi kolaylaştırıcı, yalın, iş/ünite bazlı ve iyi işleyen bir organizasyon yapısı sağlanır. Çalışanların kurum kültürünün bir parçası olduklarını hissetmelerini sağlayacak ve FGİ’ ye aidiyetlerini arttıracak etkin tanıma ve ödüllendirme sistemleri uygulanır.

İnsan Kaynakları Değerleri

Bütünlük
Doğruluk
Maliyet bilinci
Mükemmellik

FGİ gücünü, yetişmiş ve etkin insan kaynağından alan, sektöründe tercih edilen bir firmadır.

Başvuru Formu









    Açık Pozisyonlar

    Sosyal Medya

    Bizleri yakından takip edebilirsiniz.