Yükleme Rampaları

---
FGİ yükleme rampaları; depolama tesislerinde, fabrikalarda, lojistik sektöründe, inşaat sektöründe ve diğer endüstrilerde kullanılmaktadır.

Yükleme Rampası Nedir? Ne İşe Yarar?


Yükleme rampaları yoğun giriş, çıkış ve ürün taşımacılığının yapıldığı alanlarda iş güvenliğini arttıran ve zamandan da tasarruf yapan sistemlerdir. 10 TON ’a kadar taşıma kapasiteleri bulunan FGİ yükleme rampaları Green Solutions kapsamında minimum CO2 salınımı yapar, doğayı korur.Yükleme rampaları ana platform ve lip olmak üzere 2 kısımdan oluşur. Ana platform depo yüksekliği, araç genişliği gibi faktörlere göre yeniden boyutlandırılabilir. Yükleme rampalarındaki lip kısmı ise rampanın yönlendirilmesi için kullanılmaktadır. İhtiyaca uygun farklı türlerde yükleme rampaları bulunmaktadır.

Sosyal Medya

Bizleri yakından takip edebilirsiniz.