Yükleme körükleri; yükleme ve boşaltma yapılan alanı dış etkenlerden korumaya yardımcı, ısı kayıplarını önlemek için körükler kullanılarak oluşturulan sistemlerdir. FGİ Yükleme körükleri, ekipman olarak çoğu yükleme alanında kullanılır. Yükün araca yüklenmesi ya da araçtan indirilmesi sırasında işlevi, yükleme rampası ile araç arasındaki boşluğu doldurarak, düzgün bir biçimde yükün indirilmesini ya da yüklenmesini sağlamaktadır.  Bir depo ve yükleme aracı (tır, kamyon vb.) arasında meydana gelen açıklıklar nedeniyle ürünler, olumsuz şartlardan etkilenebilmektedir. Bu olumsuz etkiyi engellemek için yükleme körüğü kullanılmaktadır.

FGİ Yükleme körüğü kullanmanın en büyük avantajı masraf ve zamandan tasarruf sağlanıyor olmasıdır. Körük sistemleri yükleme, boşaltma ve depolama sırasında araç ile mekân arasında hava geçişini engelleyerek oluşabilecek olumsuzluklar için en iyi çözümdür. Yükleme körükleri, ısı dengesizliklerinden etkilenebilecek sektörlerde çok fazla kullanılmaktadır. Depolama, tekstil, ilaç ve gıda sektöründe temizlik, ısı derecesi ve rutubet oranının hassas olduğu iç ortamlarının korunmasında tercih edilir. Böylece, söz konusu sektörlerde dönüşü olmayan hasarların önüne geçilmesine yardımcı olunur.

Esnek ve kullanıma uygun bir mekanizmaya sahip FGİ yükleme körükleri değişken ısı koşulları, yağmur ve rüzgâra karşı koruma sağlar. Yükleme aracı ile bina arasında mükemmel bir sızdırmazlık oluşturarak, enerji kaybı ve kargoda olası hasarların bertaraf edilmesine yardımcı olur. Dâhili yağmur tahliyesi, yağmur suyunu yana doğru yönlendirir.

Uluslararası kabul görmüş standart ve normlara uygun olarak üretimi yapılan yükleme körükleri aynı zamanda emniyetli yükleme alanlarının oluşturulmasında önemli bir görev üstlenir. Standartlara uygun üretim, günlük kullanımda olduğu gibi uygulama ve bakım esnasında da güvenlidir.

Yükleme körükleri, yükleme rampaları ve seksiyonel kapılar ile entegre çalışabilecek şekilde tasarlanmıştır. Yükleme ve boşaltma operasyonlarının türüne, binanın fiziki şartlarına uygun olarak tasarlanan ve kullanılan yükleme körükleri işletmeleri operasyon verimliliğini arttıracaktır.

Sosyal Medya

Bizleri yakından takip edebilirsiniz.